Start    Aktualności   Historia   Archiwum   Gwiazdy Arlekinady    Jury   Media o nas    Facebook   Kontakt

IV Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych "Arlekinada"

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
,,Arlekinada"
INOWROCŁAW 2007

REGULAMIN


Organizatorzy Festiwalu:

- Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
- Powiat Inowrocławski
- Urząd Miasta Inowrocławia
- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
- Inowrocławski Dom Kultury
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

- Portal internetowy inowroclaw.info.pl


Cele Festiwalu:

- konfrontacja artystycznych dokonań zespołów teatralnych małych form ze szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych i upowszechniania kultury z całego kraju
- stworzenie możliwości szerokiej dyskusji oraz wymiany doświadczeń dotyczących różnych rodzajów wypowiedzi teatralnej
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego
- promocja młodych talentów.


Termin i miejsce Festiwalu:

V Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych ,,Arlekinada" odbędzie się w dniach 23 - 24 marca 2007 roku.  Prezentacje spektakli - sala Teatru Miejskiego w Inowrocławiu, Plac Klasztorny 2.

 
Warunki uczestnictwa:

1. Festiwal jest spotkaniem zespołów teatralnych małych form (teatrów dramatycznych, kabaretów, teatrów wizji i ruchu, teatrów poezji i innych). Ważnym elementem powinno być szybkie i sprawne przygotowanie się do występu bez nadmiernego rozbudowania scenografii.

2. Czas prezentacji do 30 minut, w przypadku przekroczenia dozwolonego czasu prezentacji przyznawane będą punkty karne.

3. Na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2007 należy przesyłać kasetę VHS lub płytę CD z nagranym spektaklem, bądź jego próbą oraz czytelnie wypełnione karty zgłoszenia.

4. Do Festiwalu kwalifikuje powołana przez organizatora komisja, która wybierze zespoły teatralne do finałowej prezentacji.

5. O kwalifikacji do konkursu zespoły zostaną powiadomione pisemnie w terminie
do 5 marca 2007 roku.

6. Warunkiem uczestnictwa jest ponadto dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł od osoby, w terminie do 10 marca 2007 roku na konto:
Rada Rodziców MDK BS Inowrocław 87 8149 0000 0017 7278 2000 0001 z dopiskiem ,,Arlekinada"Ocena i nagrody:

1. Profesjonalne Jury pod przewodnictwem pani Beaty Kawki przyzna I, II, III nagrodę dla zespołów teatralnych oraz nagrody specjalne za indywidualne dokonania twórcze (dla reżyserów, aktorów, scenografów). * jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród

2. Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę.

3. Ponadto swoje nagrody indywidualne i zespołowe przyzna Młodzieżowe Jury.

4. Organizatorzy zapewniają wejściówki na koncert Janusza Radka "Serwus Madonna".Postanowienia końcowe:

1. Uczestnikom Festiwalu zapewniamy noclegi i wyżywienie.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania kolejności w czasie prób i prezentacji konkursowych.

3. Szczegółowy scenariusz imprezy zakwalifikowane zespoły otrzymają do 16 marca 2007 roku.

4. Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.
Biuro Organizacyjne V Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ,,Arlekinada":
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ul. Najświętszej Marii Panny 14-16 88-100 Inowrocław
tel. / fax (0 prefix 52) 357 50 58
e-mail: info@mdk.inowroclaw.pl
adres internetowy: www.mdk-inowroclaw.pl

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA 

organizatorzy: sponsor:

WWW.ARLEKINADA.INOWROCLAW.INFO.PL