Start    Aktualności   Historia   Archiwum   Gwiazdy Arlekinady    Jury   Media o nas    Facebook   Kontakt

IV Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych "Arlekinada"

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
,,Arlekinada"
INOWROCŁAW 2006§ 1

Organizatorzy Festiwalu:

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
Powiat Inowrocławski
Urząd Miasta Inowrocławia
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Inowrocławski Dom Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.§ 2

Cele Festiwalu:

konfrontacja artystycznych dokonań zespołów teatralnych małych form ze szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych i upowszechniania kultury z całego kraju
stworzenie możliwości szerokiej dyskusji oraz wymiany doświadczeń dotyczących różnych rodzajów wypowiedzi teatralnej
kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego
promocja młodych talentów.


§ 3

Termin i miejsce Festiwalu:

IV Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych ,,Arlekinada" odbędzie się w dniach 24 - 25 marca 2006 roku
Prezentacje spektakli - sala Teatru Miejskiego w Inowrocławiu, Plac Klasztorny 2.

§ 4

Warunki uczestnictwa:

1.Festiwal jest spotkaniem zespołów teatralnych małych form (teatrów dramatycznych, kabaretów, teatrów wizji i ruchu, teatrów poezji i innych).
Ważnym elementem powinno być szybkie i sprawne przygotowanie się do występu bez nadmiernego rozbudowania scenografii
2.Czas prezentacji do 30 minut, w przypadku przekroczenia dozwolonego czasu prezentacji przyznawane będą punkty karne
3.Na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2006 należy przesyłać kasetę VHS lub płytę CD z nagranym spektaklem, bądź jego próbą oraz czytelnie wypełnione karty zgłoszenia.4.Do Festiwalu kwalifikuje powołana przez organizatora komisja, która wybierze 10 zespołów teatralnych do finałowej prezentacji
5.O kwalifikacji do konkursu zespoły zostaną powiadomione pisemnie w terminie
do 3 marca 2006 roku
6.Warunkiem uczestnictwa jest ponadto dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł od osoby, w terminie do 10 marca 2006 roku na konto:

Rada Rodziców MDK
BS Inowrocław 87 8149 0000 0017 7278 2000 0001
z dopiskiem ,,Arlekinada".

§ 5

Ocena i nagrody:

1.Profesjonalne Jury pod przewodnictwem pani Beaty Kawki przyznawać będzie nagrody w kategorii
młodzież w wieku od 15 do 19 lat
2.W obrębie kategorii nagrodzone będą:
zespoły teatralne małych form (I, II, III miejsce )
nagrody specjalne
indywidualne dokonania twórcze (nagrody dla reżyserów, aktorów, scenografów)
jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród
3.Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę.

§ 6

Postanowienia końcowe:

1.Uczestnikom Festiwalu zapewniamy noclegi i wyżywienie.
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania kolejności w czasie prób i prezentacji konkursowych
3.Szczegółowy scenariusz imprezy zakwalifikowane zespoły otrzymają
do 15 marca 2006
4.Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.Biuro Organizacyjne IV Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ,,Arlekinada":

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław

tel / fax (0 prefix 52) 357 50 58
e: mail: info@mdk.inowroclaw.pl
adres internetowy: www mdk-inowroclaw.plIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
,,Arlekinada"
INOWROCŁAW 2006
KARTA UCZESTNICTWA

1.NAZWA ZESPOŁU


2.INFORMACJA O ZESPOLE (od kiedy istnieje, sukcesy, udział w innych przeglądach teatralnych)


3.PLACÓWKA DELEGUJĄCA


4.IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA

5.ILOŚĆ OSÓB

6.ADRES KONTAKTOWY, NR TELEFONU, FAX, E - MAIL, NR KONTA BANKOWEGO7.TYTUŁ SPEKTAKLU


8.AUTOR SCENARIUSZA

9.REŻYSER

10.OPRACOWANIE MUZYCZNE

11.OPRACOWANIE PLASTYCZNE

12.CZAS TRWANIA

13.CZAS PRZYGOTOWANIA (montaż / demontaż)

14.POTRZEBY SPEKTAKLU W ZAKRESIE WARUKNKÓW WYSTĘPUOŚWIETLENIE

NAGŁOŚNIENIE

INNE

Zgłoszenia wypełnione czytelnym pismem oraz kasetę VHS z nagranym spektaklem, bądź jego próbą należy przesłać do 17 lutego 2006 na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14 - 16
88 - 100 Inowrocław


......................................................                                     ....................................................
Instytucja delegująca                                     Podpis instruktora

Wróć do Strony Głównej

 

organizatorzy: sponsor:

WWW.ARLEKINADA.INOWROCLAW.INFO.PL