Start    Aktualności   Historia   Archiwum   Gwiazdy Arlekinady    Jury   Media o nas    Facebook   Kontakt

IV Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych "Arlekinada"

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
,,Arlekinada"
INOWROCŁAW 2007


VI Regionalny Konkurs na Recenzję Teatralną


"Teatr to czynna refleksja człowieka nad samym sobą."
/Goethe/

Organizatorzy:
-  Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
-  Koło literackie przy MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Cele konkursu:
-  popularyzacja idei współuczestnictwa młodzieży w kulturze
-  rozbudzanie inwencji twórczej
-  umożliwienie rywalizacji i sprawdzenia siebie
-  tworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności

Tematy:
1.    Recenzja dowolnie wybranej sztuki teatralnej (Teatr Telewizji lub teatr żywego planu)
2.    Piękno i brzydota codzienności" - różne portrety dnia powszedniego w teatrze przełom XX / XXI wieku

Warunki uczestnictwa:
1. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie uczniów klas gimnazjalnych i młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
2. Objętość pracy nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu lub czytelnego pisma.
3. Prace muszą zawierać opis, w którym podane jest: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły i jej adres, klasa oraz telefon kontaktowy.


Termin Konkursu:
1. Prace należy nadsyłać na adres Młodzieżowego Domu Kultury (ul. Najświętszej Marii Panny 14-16; 88-100 Inowrocław) do 2 marca 2007 roku.
2. O rozstrzygnięciu konkursu organizatorzy powiadomią uczestników do 16 marca 2007 roku.
3. Wręczenie nagród odbędzie się 24 marca 2007 r. o godz. 17.30 w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu przy okazji zakończenia V Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych "Arlekinada".

Jury
Pod przewodnictwem Elżbiety Piniewskiej - nauczycielki języka polskiego w I LO im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu i instruktora teatralnego

Nagrody:
1. Trzy nagrody główne w kategorii szkół gimnazjalnych
2. Trzy nagrody główne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
3. Wyróżnienia

Postanowienia końcowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
2. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane.

 

organizatorzy: sponsor:

WWW.ARLEKINADA.INOWROCLAW.INFO.PL