Start    Aktualności   Historia   Archiwum   Gwiazdy Arlekinady    Jury   Media o nas    Facebook   Kontakt

III Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych "Arlekinada"


V Regionalny Konkurs na Recenzję Teatralną

                            "Teatr to czynna refleksja
człowieka nad samym sobą."
            / Goethe/

I    Organizatorzy
1.Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
2.Koło literackie przy MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
II    Cele konkursu:
1.Popularyzacja idei współuczestnictwa młodzieży w kulturze
2.Rozbudzanie inwencji twórczej
3.Umożliwienie rywalizacji i sprawdzenia siebie
4.Tworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności
III    Tematy:
1.Recenzja dowolnie wybranej sztuki teatralnej (Teatr Telewizji lub teatr żywego planu)
2."Piękno i brzydota codzienności" - różne portrety dnia powszedniego w teatrze przełom XX / XXI wieku
IV    Warunki uczestnictwa:
1.Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie uczniów klas gimnazjalnych i młodzież szkół ponadgimnazjalnych
2.Objętość pracy nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu lub czytelnego pisma
3.Prace muszą zawierać opis, w którym podane jest: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły i jej adres, klasa oraz telefon kontaktowy.
V    Termin Konkursu:
1.Prace należy nadsyłać na adres Młodzieżowego Domu Kultury ul. Najświętszej Marii Panny 14 - 16;  88 - 100 Inowrocław do 4 marca 2006 roku
2.O rozstrzygnięciu konkursu organizatorzy powiadomią uczestników do 17 marca 2006 roku.
3.Wręczenie nagród odbędzie się 25 marca 2006, godz.1730 w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu przy okazji zakończenia IV Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych "Arlekinada".
VI Jury:
Przewodnicząca: Elżbieta Piniewska - nauczyciel języka polskiego w I LO im.
J. Kasprowicza w Inowrocławiu i instruktor teatralny
Członkowie: Alicja Przerazińska - studentka I roku teatrologii Akademii
Warszawskiej
Karolina Śmigiel - studentka I roku kulturoznawstwa Uniwersytetu
Warszawskiego
VII    Nagrody:
1.Trzy nagrody główne w kategorii szkół gimnazjalnych
2.Trzy nagrody główne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
3.Wyróżnienia
VIII    Postanowienia końcowe:
1.Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ocenie
2.Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane.

organizatorzy: sponsor:

WWW.ARLEKINADA.INOWROCLAW.INFO.PL