Start    Aktualności   Historia   Archiwum   Gwiazdy Arlekinady    Jury   Media o nas    Facebook   Kontakt

IV Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych "Arlekinada"

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
,,Arlekinada"
INOWROCŁAW 2008

REGULAMIN


Organizatorzy Festiwalu:

-     Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
-    Powiat Inowrocławski
-    Urząd Miasta Inowrocławia
-    I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
-    Inowrocławski Dom Kultury
-    Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

-     Portal internetowy inowroclaw.info.pl


Cele Festiwalu:

-     konfrontacja artystycznych dokonań zespołów teatralnych małych form ze szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych z całego kraju
-    stworzenie możliwości szerokiej dyskusji oraz wymiany doświadczeń dotyczących różnych rodzajów wypowiedzi teatralnej
-    kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego
-    promocja młodych talentów


Termin i miejsce Festiwalu:

VI Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych ,,Arlekinada" odbędzie się w dniach 28-29 marca 2008 roku
Prezentacje spektakli - sala Teatru Miejskiego w Inowrocławiu, Plac Klasztorny 2

 
Warunki uczestnictwa:

1. Festiwal jest spotkaniem zespołów teatralnych małych form (teatrów dramatycznych, kabaretów, teatrów wizji i ruchu, teatrów poezji i innych). Ważnym elementem powinno być szybkie i sprawne przygotowanie się do występu bez nadmiernego rozbudowania scenografii.
2. Czas prezentacji do 30 minut.
3. Na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2008 należy przesyłać kasetę VHS lub płytę CD z nagranym spektaklem, bądź jego próbą oraz czytelnie wypełnione karty zgłoszenia.
4. Do Festiwalu kwalifikuje powołana przez organizatora komisja, która wybierze zespoły teatralne do finałowej prezentacji.
5. O kwalifikacji do konkursu zespoły zostaną powiadomione pisemnie w terminie
do 8 marca 2008 roku.
6. Warunkiem uczestnictwa jest ponadto dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł od osoby, w terminie do 12 marca 2008 roku na konto:
Rada Rodziców MDK BS Inowrocław 87 8149 0000 0017 7278 2000 0001 z dopiskiem ,,Arlekinada"Ocena i nagrody:

1.     Profesjonalne Jury pod przewodnictwem pani Beaty Kawki przyzna I, II, III nagrodę dla zespołów teatralnych oraz nagrody specjalne za indywidualne dokonania twórcze (dla reżyserów, aktorów, scenografów). * jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród
2. Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę.
3.    Ponadto swoje nagrody indywidualne i zespołowe przyzna Młodzieżowe Jury.
4.    Organizatorzy zapewniają wejściówki na koncert Janusza Radka "Dziękuję za miłość".Postanowienia końcowe:

1. Uczestnikom Festiwalu zapewniamy noclegi i wyżywienie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania kolejności w czasie prób i prezentacji konkursowych.
3. Szczegółowy scenariusz imprezy zakwalifikowane zespoły otrzymają do 17 marca 2008 roku.
4. Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.


Biuro Organizacyjne VI Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ,,Arlekinada":
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ul. Najświętszej Marii Panny 14-16 88-100 Inowrocław
tel. / fax (0 prefix 52) 357 50 58
e-mail: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl
adres internetowy: www.mdk-inowroclaw.pl

strona internetowa Festiwalu: www.arlekinada.inowroclaw.info.pl

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA 

organizatorzy: sponsor:

WWW.ARLEKINADA.INOWROCLAW.INFO.PL