Organizatorzy Festiwalu:

- Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
- Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
- Urząd Miasta Inowrocławia
- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
- Inowrocławski Dom Kultury
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

Cele Festiwalu:

Konfrontacja artystycznych dokonań zespołów teatralnych małych form ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Stworzenie możliwości szerokiej dyskusji oraz wymiany doświadczeń dotyczących różnych rodzajów wypowiedzi teatralnej.
Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego.
Promocja młodych talentów.

Termin i miejsce Festiwalu

III Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych "Arlekinada" odbędzie 'się w dniach 18-19 marca 2005 roku.
Prezentacje spektakli - sala Teatru Miejskiego w Inowrocławiu, Plac Klasztorny 2.


18 marca 2005r. godz. 15.00
19 marca 2005 r. godz. 8.30

Warunki uczestnictwa

Festiwal jest spotkaniem zespołów teatralnych małych form (teatrów dramatycznych, kabaretów, teatrów wizji i ruchu, teatrów poezji i innych), tak więc najchętniej widziane będą spektakle krótkie, wykonywane przez niewielką ilość osób; ważnym elementem powinno być szybkie i sprawne przygotowanie się do występu bez nadmiernego rozbudowania scenografii.
Czas prezentacji do 30 minut, w przypadku przekroczenia dozwolonego czasu prezentacji przyznawane będą punkty karne.
Do Festiwalu kwalifikuje powołana przez organizatora komisja, która wybierze z każdej kategorii 7 zespołów teatralnych do finałowej prezentacji i walki o nagrody przewidziane regulaminem.
O kwalifikacji do konkursu zespoły zostaną powiadomione pisemnie w terminie do 5 marca 2005 roku

Ocena i nagrody:

1. Profesjonalne Jury pod przewodnictwem pani Beaty Kawki przyznawać będzie nagrody w dwóch kategoriach:
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
2. W obrębie każdej kategorii nagrodzone będą:
- zespoły teatralne małych form (I, II, III miejsce )
- indywidualne dokonania twórcze (nagrody dla reżyserów, aktorów, scenografów)
3. W związku ze 150 - leciem I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ufundowana zostanie specjalna nagroda Dyrektora Szkoły za spektakl prezentujący szczególne walory wychowawcze.
4. Każdy zespół otrzymuje dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę.
Postanowienia końcowe:

1. Uczestnikom Festiwalu zapewniamy noclegi i wyżywienie
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania kolejności w czasie prób i prezentacji konkursowych
3. Szczegółowy scenariusz imprezy zakwalifikowane zespoły otrzymają do 15 marca 2005
4. Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.
Biuro Organizacyjne III Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych "Arlekinada":
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ul. Najświętszej Marii Panny 14-16 8 8-100 Inowrocław tel / fax (O prefix 52) 357 50 58


Wróć do Strony Głównej

alice©