Start    Aktualności   Historia   Archiwum   Gwiazdy Arlekinady    Jury   Media o nas    Facebook   Kontakt

III Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych "Arlekinada"

 

Regulamin konkursu na recenzję teatralną spektaklu
XII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada”
Inowrocław 2014


1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu inowrocławskiego.

2. Uczestnictwo w konkursie polega na napisaniu i przesłaniu na adres Organizatora pracy konkursowej - recenzji - przygotowanej zgodnie z regulaminem.

3. Przedmiotem konkursu jest recenzja spektaklu XII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” Inowrocław 2014, który odbędzie się 28-29 marca 2014 roku w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

4. Forma prac konkursowych
• Objętość recenzji nie powinna przekraczać 3600 znaków (2 strony maszynopisu).
• Forma wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5.
• Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia z następującymi informacjami: tytuł recenzji, imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu autora, adres e-mail autora, nazwa i adres placówki delegującej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, instruktora, zgoda na nieodpłatne opublikowanie pracy na stronie internetowej Kujawskiego Centrum Kultury i w okolicznościowym wydawnictwie.

5. Kryteria oceny prac konkursowych
• zgodność z tematem konkursu,
• walory literackie,
• oryginalność prezentowanych myśli,
• poprawność językowa.

6. Terminarz konkursu
• Konkurs dotyczy spektakli wystawionych w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu podczas XII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada 2014” (28-29 marca 2014 r.)
• Ostateczny termin przesłania prac upływa 4 kwietnia 2014, decyduje data stempla pocztowego. Recenzje należy przesłać na adres Organizatora konkursu: Kujawskie Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, z dopiskiem „Konkurs na recenzję”.
• Laureaci najlepszych recenzji zostaną wyłonieni przez Jury pod przewodnictwem Elżbiety Piniewskiej. Wręczenie nagród nastąpi 11 kwietnia 2014 roku o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu (ul. NMP 14-16).

7. Nagrody
• Jury przyzna 3 nagrody indywidualne oraz wyróżnienia dla autorów najlepszych recenzji.
• Najlepsze prace zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie (antologii) oraz na stronie internetowej www.kck.inowroclaw.pl
• Laureaci najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród (11 kwietnia 2014 r., godz. 17.00, MDK im. J. Korczaka w Inowrocławiu).

8. Postanowienia końcowe
• Lista spektakli XII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” dostępna jest na stronie www.kck.inowroclaw.pl oraz www.inowroclaw.info.pl/arlekinada
• Regulamin i karta zgłoszenia – do pobrania ze strony www.kck.inowroclaw.pl (w zakładce REGULAMINY).

9. Biuro Organizacyjne
Kujawskie Centrum Kultury
ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław
tel./fax 52 357 52 13
e-mail: kck-inowroclaw@wp.pl
www.kck.inowroclaw.pl


 organizatorzy: sponsor:

WWW.ARLEKINADA.INOWROCLAW.INFO.PL